Anlita Daniel

Föreläsning

Jag håller kontinuerligt föreläsningar inom ämnena nätverkande och försäljning både innanför och utanför Sveriges gränser. Varje föreläsning anpassas noggrant efter syfte och publik för att ge ett bestående resultat, inte bara kortvarig inspiration.
Referenser till mina nöjda föreläsningskunder ser du längst ned på sidan.

Kontakta mig idag på forelasning@danielskold.se för mer information.

Säljutveckling

Mina löpande uppdrag inom säljutveckling ser väldigt olika ut. Ena dagen jobbar jag nära en säljare i ett callcenter och utvecklar manus för kalla samtal, andra dagen sitter jag med ledningsgruppen i ett företag och arbetar fram rekryterings- och kundanskaffningsstrategier på ett bredare plan. Jag gör både endagsuppdrag och löpande säljutvecklingsprojekt.
Referenser till mina nöjda säljutvecklingsklienter ser du längst ned på sidan.

Kontakta mig idag på saljutveckling@danielskold.se för mer information.